top of page
Activities main_edited.webp

הפעילויות שלנו

244672053_4437339632975796_2444578083460951174_n.webp

קורס אזרחים.יות מייצרים.ות אנרגיה

מסתבר שגגות הבתים שלנו האזרחים, מהווים את התחנת הכח הכי גדולה לייצור אנרגיה סולארית: שיכולה לספק כ-27% מצרכי האנרגיה של מדינת ישראל כבר היום! לפי מחקר שפורסם ע"י המשרד להגנת הסביבה.

המחזור הראשון של הקורס, שנערך בתמיכת המשרד להגנת הסביבה באוקטובר-דצמבר 2021, הכשיר את המשתתפים לקידום ייצור אנרגיות מתחדשות בקרב הקהילה - החולייה החסרה בדרך להפיכת בתי המגורים לחלק משמעותי במעבר למשק אנרגיה מבוסס על מקורות מתחדשים.

התכנים הנלמדים כללו סיורים להכרות מודלים שונים של קהילות אנרגיה, הכשרה להקמה בפועל של גגות סולארים, כלים ליצירת הסכמות להקמת קהילות אנרגיה (בניינים משותפים /שכונות/יישובים) הכרות עם אפשרויות המימון השונות ולמידת המודל הכלכלי הבסיסי. החלק המעשי - שבביצועו אנחנו מלוות את משתפי הקורס הוא קידום הנושא בקהילה במסגרת הנחיית חוג בית או מפגשים עם גורמים נוספים שיכולים לסייע בקידום התקנות בפועל.

צילום: עינת דטנר

800px-Building_with_solar_panels.jpeg

 ליווי בניינים משותפים בהתקנת גג סולארי

למרות הפוטנציאל המשמעותי הגלום בגגות המגורים, היקף ההתקנות עליהם ובפרט על בניינים משותפים שואף לאפסי - ואת זה שמנו לנו למטרה לשנות! הליווי שלנו בכל שלבי התהליך מסייע להתגבר על האתגרים השונים:

  1. מודעות וידע - המודעות לאפשרות להפיק חשמל סולארי בגג המשותף נמוכה מאוד. לכן אנו מקיימות חוגי בית, קמפיין ארצי שיעלה לאוויר בקרוב וגם מציפות את הסוגיה בתקשורת הארצית (כמו בכתבה הזו בגלובס מה05.12.21).

  2. ארגון בעלי הדירות - בעזרת תהליך קהילתי אנחנו מסייעות להשיג את % ההסכמה הנדרש לפרוייקט (2/3 עבור שימוש בכל הגג או פחות לניצול חלקי).

  3. מימון - לאור העובדה שאיסוף כספים מכל בעלי הדירות הוא מאתגר אנו מנגישות ולעדי בתים אפשרויות הלוואה בתנאים אטרקטיביים. בשיתוף פעולה עם פרוייקט "מכת שמש" של יוזמת האנרגיה הטובה אנו מסייעות בקבלת מענקים מגורמים עסקיים לבניינים העומדים בתנאי הפרוייקט. 

  4. ליווי בבחירת ספקים - מתן ייעוץ וסיוע באיתור ובחירת חברת התקנה סולארית ובעלי מקצוע נוספים במידת הצורך (יועץ סולארי, איטום וכו'). לשם כך כתבנו מדריך בנושא: 

Invite to convention – 2.webp

כנס אנרגיה קהילתית

הכנס, שנערך ב25 לנובמבר 2021, היה הראשון מסוגו בארץ שחיבר יחד גורמים מוניצפאליים, עסקיים וממשלתיים כדי לקדם את התחום:

הוצגו בו דוגמאות למודלים שונים מהעולם לקידום אנרגיה מתחדשת בקהילה: בניין מאופס אנרגטית מאנגליה, קואופרטיב אנרגיה מבלגיה ומודל פעילות של העירייה יחד עם האזרחים מאית'קה ניו-יורק שבארה"ב.

התקיים שיח רב מגזרי לגבי יישום בישראל במסגרת פאנל שבו השתתפו נציגי משרד האנרגיה, רשויות מקומיות, יזמים ואזרחים ולבסוף התקיימו דיונים בפורמט של "שולחנות עגולים" במודלים שונים בישראל ויוזמות שנמצאות בתהליך עבודה:

מיקרו גריד חכם ליישוב/שכונה, מערכת קו-גנרציה PV ותרמו סולארי על גג בניין משותף, אגרו-וולטאי קהילתי ומעורבות המגזר העסקי בקידום אנרגיה קהילתית והפחתת פליטות. 

לסיכום הכנס

להקלטה של החלק הראשון של הכנס

ללו"ז המלא של הכנס

קורס
ליווי בניינים
כנס אנרגיה קהילתית
bottom of page