top of page

ידיעות הנגב: לראשונה בבאר שבע - פאנלים סולאריים הוצבו על בניין משותף

9 ביוני 2023

בעלי הדירות בבניין ייהנו מהרווחים של יצור אנרגיה נקיה ללא הוצאה כספית מצידם

השבוע הותקנו לראשונה פאנלים סולאריים על גג של בניין משותף בבאר שבע. ההתקנה היא במסגרת המיזם ״ שמש לכולם״, מיזם משותף לפורום הישראלי לאנרגיה, הקרן הקיימת לישראל ומשרד האנרגיה והתשתיות.

עודד בר-מאיר

bottom of page