top of page

2 במאי 2022 בשעה 17:00:00

מתחילים להרוויח מהגג בירוחם - בואו לשמוע כיצד

מוזמנים לבוא, לשמוע ולהתעניין בקבוצת רכישה שמתארגנת בימים אלו לטובת רכישה מרוכזת של מערכות סולאריות ביתיות בירוחם:
גג סולארי – המודלהכלכלי,איךזה עובדו האם זה בטוח?
מימוןהמערכת
תהליך ההתקנה
תחזוקה וניהול הכנסות

להרשמה:

מתחילים להרוויח מהגג בירוחם - בואו לשמוע כיצד

bottom of page